Eéndaagse Compassionate Leader & Facilitator Experience

We werken in een steeds complexere en dus uitdagendere omgeving. Meer complexiteit betekent meer soorten “spanningen”.

Deze kunnen zich afspelen op verschillende niveaus:

 • Praktisch. Bv. geen toegang hebben tot belangrijke bestanden omdat er geen Internet toegang is.
 • Proces. Bv. niet kunnen opleveren omdat er bepaalde bottlenecks zijn in het proces zoals niet voldoende medewerkers of hulpmiddelen.
 • Persoonlijk. Bv. een introverte medewerker dient plots elke dag met anderen te delen hoe het met hem en zijn werkzaamheden gaat.
 • Interpersoonlijk. Bv. het botsen tussen een manager met een directieve aanpak en iemand die meer autonomie nodig heeft.

Deze spanningen geraken vaak met elkaar verward in een kluwen.

Bv. een proces spanning (niet voldoende beschikbare medewerkers) geraakt niet opgelost omdat een persoonlijke spanning (frustratie bij de projectleider) zorgt voor een interpersoonlijke spanning (agressieve communicatie tegen de manager die de budgetten goedkeurt).

Bv. een praktische spanning (onduidelijkheid over de prioriteiten) geraakt niet opgelost omdat interpersoonlijke spanningen (power play tussen teamleden) zorgen voor persoonlijke spanningen (in weerstand gaan omdat men zich niet gehoord voelt).

Hoe meer spanningen er in het kluwen zitten, hoe moeilijker het wordt om dit zowel doeltreffend als op een verbindende manier op te lossen. M.a.w. om zowel resultaat te bereiken als de relatie goed te houden of te verbeteren.

Positieve Spanningen

De bovenstaande voorbeelden hebben betrekking op wat niet goed gaat.

Spanningen kunnen ook te maken hebben met nieuwe mogelijkheden in de toekomst.

Ook deze spelen zich af op verschillende niveaus:

 • Praktisch/Proces. Bv. de verdere evolutie van Artificiële Intelligentie en de impact op de huidige manier van werken. Spanningen die hierbij kunnen optreden: hoe kunnen we hierdoor efficiënter werken enerzijds en het verlies van menselijk contact anderzijds.
 • Persoonlijk. Bv. een promotie naar een functie van manager, product owner of agile coach kan enerzijds energie geven en motiverend werken. Anderzijds kan het een onzekerheid met zich brengen of je wel voldoende kennis en vaardigheden hebt om deze rol goed te kunnen vervullen.
 • Interpersoonlijk. Bv. het enthousiasme van een extraverte collega over een nieuwe manier van werken zoals agile of zelforganiserende teams kan enerzijds aanleiding zijn om iedereen mee te krijgen. Anderzijds kan het geen ruimte laten voor de bijdrage of vragen van introverte collega’s die zich niet betrokken voelen.

Ook hier kunnen kluwens ontstaan.

Vibes en Spanningen

Spanningen zijn ook gerelateerd aan de vibe waarin een persoon, een team of een organisatie zich bevindt.

Er zijn vier vibes:

 • Negatief
 • Neutraal
 • Positief
 • Inspirerend

Deze vibe heeft een invloed op hoe spanningen worden waargenomen (bedreiging versus kans) en hoe er mee wordt omgegaan (vermijden of aanpakken).

De Uitdaging

De uitdaging is: hoe kunnen we als leider, coach, agile coach, scrum master, product owner, chapter/tribe/squad lead, HR Business Partner of andere facilitator deze spanningen oplossen zonder er (te veel) nieuwe te creëren, rekening houdend met de vibe van de betrokkenen?

Oplossing: Compassionate Leadership

Het oplossen van spanningen zonder er nieuwe te creëren waarbij er rekening wordt gehouden met de vibe van de betrokkenen, is waar het in Compassionate Leadership om gaat.

De definitie van Compassionate Leadership is:

“Het vermogen om jezelf, individuen, teams en organisaties op een veilige en stimulerende manier naar een hoger niveau van prestatie en welzijn (= een hogere vibe) te tillen, wanneer spanningen zich voordoen.”

Het is dus geen nieuwe stijl van leiderschap die andere stijlen vervangt, maar een dimensie die wordt toegevoegd. De leiderschapsstijl die hier het meest voor open staat, is “servant leadership”. Dit is trouwens de stijl die in de meeste agile en zelf-organiserende teams wordt nagestreefd.

Praktisch zijn er twee “ingrediënten” van Compassionate Leadership:

 • Een praktische toolkit met korte en krachtige technieken en methoden om de verschillende spanningen te transformeren (het D.U.E.T. model).
 • Een attitude en mindset van waaruit te werken.

In deze ééndaagse Compassionate Leader & Facilitator Experience krijg je de eerste aanzet om deze in je organisatie toe te passen.

Resultaat

Na het deelnemen aan de Compassionate Leader & Facilitator Experience zal je in staat zijn om o.a.:

 • De 3 verschillende soorten spanningen van elkaar te onderscheiden.
 • De kenmerken, valkuilen en behoeften van elk van de vier vibes te herkennen.
 • Het huidige vermogen om met spanning om te gaan (= huidige vibe) te detecteren m.b.v. het Vibe Assessment.
 • De juiste (bege)leiding te voorzien afhankelijk in welke vibe een persoon of team zich bevindt.
 • Ervoor te zorgen dat de vibe en het engagement van het team niet daalt m.b.v. kennis van de 4 fasen van de verbindingscyclus.
 • Het 4 stappen D.U.E.T. model uit te leggen om eender welke soort spanning te transformeren en de vibe te verhogen.
 • De (soms subtiele) verschillen te zien tussen compassionate en niet-compassionate gedrag en het effect daarvan op het behalen van resultaten enerzijds en verbindend samenwerken anderzijds.
 • De grootste valkuil te vermijden die (onbewust) meer spanning toevoegt dan oplost.
 • Spanningen tussen teamleden of met medewerkers van andere afdelingen, klanten of leveranciers op te lossen zodat er een vlotte samenwerking mogelijk wordt.

Voor Wie

 • CEO’s, eigenaars van bedrijven, change/transformatie managers, product owners en managers.
 • Coaches en facilitators zoals agile coaches, chapter leads, scrum masters, happiness officers, HR business partners en project managers.

Format

De Compassionate Leader Experience is een mix van verrassende inzichten gecombineerd met praktische tips en eenvoudige, maar krachtige technieken die de deelnemers direct leren toepassen.

We werken met een klein groepje (tot 4 personen) om zo de dagelijkse situaties en live cases van de deelnemers goed aan bod te laten komen.

Dit vonden zij van The Compassionate Leader & Facilitator Experience

Ik vind de Compassionate Technique zeer interessant. Op een vrij snelle manier slaag je erin om de spanning bij je gesprekspartner ten opzichte van een bepaalde persoon aanzienlijk te doen dalen. Door afstand te nemen verhoog je het inlevingsvermogen. Zo help je je gesprekspartner om verder te gaan.
Koen Breyne, Country Manager Belux Pharmagest

Verwacht het onverwachte, kom tot rust, sta stil en laat je onderdompelen in de technieken en methodes van de Compassionate Leader. Ik leerde er tot rust komen, dieper nadenken en loslaten.

Hanne Demedts, HR Manager BBDO Belgium

Het belangrijkste dat ik heb ervaren tijdens de Experience is dat er nog een extra laagje mogelijk is om je eigen communicatie te versterken. Door de technieken uit de Experience toe te passen kon ik in een moeilijke situatie terug de communicatie terug aangaan. Hierdoor konden banden aangehaald worden in plaats van verbroken. Het fijne is dat de grootste motor voor verandering in feite in jezelf ligt en niet in de communicatie met de ander. Zonder lange of diepgaande oefeningen kan je al heel wat sterker in je schoenen gaan staan voor je de conversatie hervat.

Sara Borremans, Digital Sherpa

Data en Locatie

Volgende sessies:

 • 14/02/2020 (van 9:00 tot 17:00): Lier. Adres: Lispersteenweg, 2500 Lier. 10 minuten van station. Gratis parking om de hoek. (Nog 1 plaats)
 • 19/02/2020 (van 9:00 tot 17:00): Lier. Adres: Lispersteenweg, 2500 Lier. 10 minuten van station. Gratis parking om de hoek. (Volzet)
 • 28/02/2020 (van 9:00 tot 17:00): Utrecht. Adres wordt later meegedeeld.
 • 18/03/2020 (van 9:00 tot 17:00): Lier. Adres: Lispersteenweg, 2500 Lier. 10 minuten van station. Gratis parking om de hoek.
 • 07/04/2020 (van 9:00 tot 17:00): Lier. Adres: Lispersteenweg, 2500 Lier. 10 minuten van station. Gratis parking om de hoek.

Facilitator

De facilitator van de Compassionate Leader & Facilitator Experience is Jan Vermeiren.

Jan is de grondlegger van The Compassionate Leader, auteur van het gelijknamige boek dat in september verschijnt en creator van o.a. het D.U.E.T. proces en de Compassion Technique.

Je kan meer over onze missie, purpose, waarden en Jan’s achtergrond lezen op de Over Ons pagina.

Bijdrage

 • De bijdrage voor deze Experience bedraagt 297 euro (excl. BTW).
 • Dit is inclusief materiaal, lunch, snacks en drankjes doorheen heel de dag.

Ondersteuningspakket

Er is de mogelijkheid om op voorhand aan een voordeeltarief het volgende pakket aan te kopen:

Voordeelprijs als je het pakket op voorhand aankoopt (dit kan je aangeven bij inschrijving): 99,00 euro.

Opmerkingen

 • We organiseren de Experience enkel in regio’s waar er genoeg leden zijn van de Compassionate Leaders Community. Als er geen in jouw regio gepland is, maar je vindt dat er toch één zou georganiseerd moeten worden, contacteer ons dan.
 • De Compassionate Leader & Facilitator Experience kan ook in-company georganiseerd worden.
 • De Experience is een uitstekende gelegenheid om te komen ervaren of je één van de Raise the Vibe Programma’s wil volgen of om te kijken of een in-company team traject je team of organisatie naar een inspirerende vibe kan brengen.