Compassionate Leader Programma

Word de leider die je zelf altijd had willen hebben

Voor leiders en begeleiders van teams en organisaties zijn het uitdagende tijden. Langs de ene kant worden er meer resultaten verwacht, langs de andere kant meer aandacht voor de menselijke kant (zoals een zinvolle job in een stimulerende omgeving).

Veel eigenaars van bedrijven, managers, (agile) coaches, scrum masters, chapter/squad/tribe leads en andere facilitators zijn in een (bege)leidende rol beland zonder daarin expliciet opgeleid te zijn.

Wanneer ze botsen op persoonlijke en interpersoonlijke spanningen die deze veranderingen met zich brengen, weten ze vaak niet goed hoe hier mee om te gaan en anderen optimaal te begeleiden.

Dit zijn enkele veel voorkomende situaties bij veranderingen, vooral (maar niet enkel) bij de overstap naar agile en zelf-organiserend werken:

 • Medewerkers vallen terug in oude patronen, oude manieren van werken en oude wijzen van beslissingen nemen.
 • Medewerkers hebben het moeilijk met het opnemen van meer verantwoordelijkheid.
 • Er is meer communicatie nodig, maar medewerkers weten niet hoe ze dit op de juiste manier doen. Vaak wordt er dan naar extremen gegaan: stilzwijgen of dominant gedrag. In beide gevallen is er niet de verbinding die nodig is om tot constructieve oplossingen te komen.
 • Medewerkers worden met hun knowledge/skill gaps geconfronteerd en krijgen daardoor stress.
 • Er is weinig ervaring met het faciliteren en coachen van teams op zelforganisatie en het aanspreken op maturiteit.
 • Oude structuren blijven spelen zoals de oude rapporteringslijnen van manager naar teamleden en omgekeerd. Vaak weten beide partijen niet hoe dit patroon te veranderen of dit op de juiste manier aan te kaarten.

Het is dus zaak om deze spanningen te kunnen oplossen. En op een manier die geen extra spanningen veroorzaakt. Daardoor stijgt de vibe van een individu of een team.

Dat is de focus van het Compassionate Leader Programma.

Voor meer achtergrond over de drie verschillende soorten spanningen en de vier verschillende vibes: zie Onze Insteek.

Spanningen transformeren m.b.v. het D.U.E.T. proces

In het Compassionate Leader programma leren de deelnemers in eerste instantie technieken om interpersoonlijke, praktische en persoonlijke spanningen op te lossen. Daarnaast leren ze ook de oorzaak te transformeren. Het gevolg is dat de resultaten en het werkplezier een boost krijgen.

We gebruiken hiervoor het D.U.E.T. proces. Het D.U.E.T. proces bestaat uit vier stappen waarbinnen korte, maar krachtige technieken zijn opgenomen die speciaal zijn ontworpen om de verschillende soorten spanningen op te lossen en indien nodig de wortel ervan te transformeren.

Dit zijn de vier stappen:

 • Detect and face the tension.
 • Understand and solve the tension.
 • Embrace and transform the root of the tension.
 • Take action.

In alle technieken is specifiek gelet op:

 • Inbouwen van veiligheid zodat er geen nieuwe spanningen ontstaan.
 • Korte en krachtige technieken die in elke situatie kunnen toegepast worden en dus compatibel zijn met eender welk organisatiemodel.
 • Toepasbaarheid door iedereen (m.a.w. je hoeft geen coaching of soortgelijke opleiding gevolgd te hebben).

Op deze pagina kan je lezen welke problemen door elk van de technieken van het D.U.E.T. model opgelost worden en welke resultaten je ervan mag verwachten.

Begeleiding vanuit Compassionate Leadership

De manier van begeleiden van veranderprojecten of het oplossen van spanningen bepaalt in grote mate mee het resultaat. Samen met de vibe van degene die dat doet.

De manier van begeleiden die uit onze ervaring de beste resultaten geeft, noemen wij Compassionate Leadership.

Compassionate Leadership heeft vele aspecten. Dit zijn er enkele van:

 • Focus op het bieden van zowel veiligheid als ondersteuning.
  • In de negatieve en neutrale vibe betekent dat een comfort zone creëren.
  • In de positieve en inspirerende vibe betekent dat uitdagen om uit de comfort zone te treden.
 • Onderscheid maken tussen rol en mens:
  • Verschil in rol of functie
  • Gelijkwaardig als mens
 • Niet overnemen van emoties van anderen en eigen emoties niet op hen projecteren.

Onze definitie van Compassionate Leadership is:

“Het vermogen om jezelf, individuen, teams en organisaties

op een veilige en stimulerende manier

naar een hoger niveau van prestatie en welzijn (= een hogere vibe) te tillen,

wanneer spanningen zich voordoen.”

Het is dus geen nieuwe stijl van leiderschap die andere stijlen vervangt, maar een dimensie die wordt toegevoegd. De leiderschapsstijl die hier het meest voor open staat, is “servant leadership”. Dit is trouwens de stijl die in de meeste agile en zelf-organiserende teams wordt nagestreefd.

Of wat we ook wel eens zeggen: Compassionate Leadership zorgt ervoor dat er bij het oplossen van spanningen geen nieuwe worden gecreëerd.

Dit betekent dat de leider, (agile) coach, scrum master of andere facilitator weet hoe spanningen aan te pakken en dat zijn of haar eigen vibe hoog genoeg is.

Compassionate Leader Pathway

Naast het niet kennen van de juiste technieken om met spanningen om te gaan, zijn de drie belangrijkste redenen waarom leiders, (agile) coaches, scrum masters, chapter/squad/tribe leads en andere facilitators niet altijd compassionate gedrag vertonen of zich in een compassionate mindset bevinden:

 1. Er zijn te veel afleidingen, te veel situaties en te veel mensen die om aandacht vragen, waaronder verschillende zaken die hen stress bezorgen.
 2. Er zijn verborgen verschillen tussen hen en andere mensen die misverstanden veroorzaken en hen weghouden van hun eigen kracht.
 3. Er zijn beschermende patronen in hun leven die hen ervan weerhouden de meest effectieve, efficiënte en inspirerende leider of coach te zijn die ze zouden kunnen zijn.

Om dit op te lossen, hebben we het Compassionate Leader programma ontwikkeld op basis van The Compassionate Leader Pathway die deze drie belangrijkste redenen stap voor stap aanpakt (in 3 x 3 stappen om precies te zijn).

We gebruiken o.a. de korte en krachtige technieken van het D.U.E.T. model gedurende de Pathway om zo de compassionate mindset en attitude te verhogen. En tegelijkertijd leren de deelnemers hoe ze deze technieken met hun eigen teams kunnen toepassen.

Resultaat

Na het volgen van het Compassionate Leader programma ben je in eerste instantie in staat om de technieken van het D.U.E.T. proces toe te passen. Dit betekent dat je in staat bent om:

 • De vibe van een individu of team te detecteren a.d.h.v. het Vibe Assessment.
 • De juiste interventies te doen rekening houdend met de vibe.
 • Iemand die zich beperkt, benadeeld, niet gezien of niet gehoord voelt tot rust te brengen en nieuwe hoopgevende perspectieven te laten zien.
 • Praktische problemen aan te (laten) kaarten op een manier die wegblijft van beschuldigingen en de betrokkenen motiveert om mee aan een oplossing te werken.
 • Beslissingen te (laten) nemen op een snelle en constructieve manier met buy-in van alle betrokken.
 • Iemand die persoonlijke stress ervaart te helpen om terug in zijn of haar kracht te komen.
 • Anderen te begeleiden om de positieve kwaliteit achter negatief gedrag te zien waardoor er meer begrip komt en het (terug) fijn samenwerken wordt.
 • Patronen te detecteren waardoor mensen met elkaar in conflict geraken. En deze om te vormen naar ondersteunende patronen die het werkplezier (en de resultaten) bevorderen.
 • Blinde vlekken en schaduwkanten te ontdekken die een relaxte manier van werken in de weg staan. En anderen te ondersteunen dit voor zichzelf te doen.
 • Je zelf uit te drukken op een manier dat je behoeften en bezorgdheden gehoord worden door anderen en hen aan te leren hoe ze dat zelf ook kunnen doen.
 • Iemand anders te ondersteunen om zijn of haar behoeften of bezorgdheden te ontdekken die onder verwijten, geklaag of ander negatief gedrag verborgen liggen zodat er (terug) een positief en constructief kan samengewerkt worden.
 • Met anderen te communiceren op een manier die meer spanningen oplost dan creëert.

Daarnaast ben je ook in staat om:

 • Te zien waar je zelf een bottleneck bent voor jezelf, je team of je organisatie.
 • Je eigen beperkende patronen, blinde vlekken en schaduwkanten te zien.
 • Deze barrières te transformeren zodat je een steun en katalysator kan zijn i.p.v. een bottleneck voor je eigen potentieel of dat van je team of organisatie.
 • Vanuit compassion om te gaan met elke soort spanning die zich bij jezelf of je team voordoet.
 • Je eigen “secure bases” te vinden waarop je kan terugvallen in moeilijke situaties.
 • Psychologische veiligheid te creëren voor jezelf en je team zodat er gedeeld kan worden wat er écht leeft i.p.v. de schijn op te houden en aan de verkeerde zaken te werken.
 • Te detecteren wanneer iemand meer veiligheid en ondersteuning nodig heeft of wanneer hij aanmoediging nodig heeft om er voor te gaan en een risico te nemen.
 • Meer compassion voor jezelf en anderen te ervaren waardoor je zowel jezelf als je team naar een hoger niveau van performantie en well-being kan brengen.
 • Vrijer door het leven te gaan: meer vanuit je eigen waarden, met minder beperking door anderen, meer relaxed en meer vervuld.

Voor wie

Het Compassionate Leader Programma is er voor:

 • Leiders, change/transformation managers en product owners.
 • (Agile) coaches, trainers, scrum masters, happiness officers, project managers en anderen die individuen of teams begeleiden.

Format

Het Compassionate Leader Programma bestaat uit vier delen:

 1. Een programma voor persoonlijke ontwikkeling volgens de Compassionate Leader Pathway
 2. Het aanleren van de technieken van het D.U.E.T. model
 3. Persoonlijke coaching
 4. Het delen van ervaringen uit de praktijk (online en offline intervisie)

Praktisch betekent dit:

 • Kleine groep: 4 tot 12 deelnemers
 • 3 x 2 dagen residentieel (all inclusive)
 • 2 persoonlijke coaching sessies
 • 4 x 1 dag live met intervisie- en oefenmomenten (niet verplicht)
 • Toegang tot het online Training Center
 • Toegang tot de besloten LinkedIn groep

Facilitator: Jan Vermeiren, oprichter van The Compassionate Leader en auteur van het boek “The Compassionate Leader – Hoe Ruimte Creëren voor een Inspirerende Vibe”.

Bijdrage (excl. BTW): 4.500 euro.

Vlaamse bedrijven kunnen gebruik maken van de KMO Portefeuille. Dit betekent concreet:

 • Kleine onderneming (30% subsidie): 3.300 euro
 • Middelgrote onderneming (20% subsidie): 3.700 euro

Als je interesse hebt in het Compassionate Leader Programma, dan kan je de volgende data van open programma’s vinden in de kalender.

Als je enkel de technieken van het D.U.E.T. model wil leren, is er het Raise the Vibe Programma. Weet je het nog niet zeker, contacteer ons of volg eerst een ééndaagse Compassionate Leader & Facilitator Experience.

Om het je gemakkelijk te maken, is dit een korte vergelijking van onze open programma’s.

In Company of Individueel Programma

Naast het Compassionate Leader Programma zoals hierboven beschreven, kan er ook een variant worden gecreëerd op maat van de leiders, coaches of medewerkers in jouw organisatie. Zowel in groep als individueel.

Neem contact met ons op om te bespreken wat de beste aanpak is in jullie situatie.

Voor de open programma’s werken we samen met Be The Wellbeing.