Het D.U.E.T. Proces

De korte en krachtige technieken van het D.U.E.T. proces kunnen gebruikt worden om spanningen op te lossen en de oorzaak ervan te transformeren.

Niet elke techniek is geschikt voor elk soort spanning. Hieronder vind je welke problemen je met welke techniek kan oplossen en wat het resultaat van het toepassen van elke techniek is.

Compassion Technique

Voor welk probleem is deze techniek geschikt?

 • Conflicten tussen mensen
 • Moeilijk samenwerken
 • Beperkt voelen door iemand anders (bv. niet gehoord, gezien, erkend, gewaardeerd of au serieux genomen worden)

Gedrag (wat kan je zien of horen)

 • “Het is mijn collega (manager, klant, leverancier) zijn schuld dat ik niet kan …”
 • “Omdat mijn collega (manager, klant, leverancier) me niet ziet, hoort, ruimte geeft, kan ik niet …”
 • “Die twee collega’s kan ik niet samen op een project zetten”
 • Klagen
 • Roddelen
 • Iemand anders de schuld ervan geven dat je zelf iets niet kan doen

Resultaat van het toepassen van de Compassion Technique

 • Minder beperking en meer ruimte voelen
 • Terug opties zien of meer opties zien
 • Meer openheid om (terug) het gesprek aan te gaan
 • Meer begrip
 • Meer eigen kracht

Compassionate Problem Solving

Voor welk probleem is deze techniek geschikt?

 • Het duurt lang om een praktisch probleem op te lossen
 • Besluitvorming duurt lang of wordt gedomineerd door hiërarchie of degenen die het luidst roepen (introverten en minderheden die belangrijke input hebben, worden daardoor meestal niet gehoord)
 • Compromissen waar niemand blij van wordt
 • Vastzitten in dilemma’s (of-of denken)

Gedrag (wat kan je zien of horen)

 • Oeverloze discussies of meetings (die tijd en energie vreten)
 • Een zondebok zoeken voor het probleem (soms uit zelfbescherming)
 • Er worden veel meningen geopperd, maar vaak niet door de experten ter zake of degenen die met het praktische probleem te maken krijgen
 • Degenen in een machtspositie nemen de beslissing of de oplossing van degenen die het hardst roepen wordt gekozen (wat vaak tot persoonlijke of interpersoonlijke spanningen leidt)

Resultaat van het toepassen van Compassionate Problem Solving

 • Korte meetings
 • Meetings geven energie
 • Beslissingen worden snel genomen door degenen die de nodige expertise hebben (betrokkenen of experts, zelfs indien introvert) rekening houdende met valide bezwaren
 • Regels gelden voor iedereen, welke rol ook in hiërarchie of hoe luid iemand ook roept, wat willekeur tegengaat en voor veiligheid zorgt
 • Meer mogelijkheden voor dilemma’s (er zijn namelijk minstens nog 5 andere mogelijkheden tussen compleet gescheiden of-of en totaal geïntegreerde en-en)
 • De manier van vergaderen en beslissingen nemen lost meer spanningen op dan ze creëert

ABC van het Ontstressen

Voor welk probleem is deze techniek geschikt?

Stress ervaren op mentaal, psychisch of fysiek vlak

Gedrag (wat kan je zien of horen)

 • Angst voor spreken voor publiek (waardoor dit niet wordt gedaan)
 • Schaamte i.v.m. gemaakte fouten (die worden toegedekt)
 • Gevoel het werk niet aankunnen (en dan zich klein maken of toevlucht nemen tot energy drinks of alcohol)
 • Gevoel niet goed genoeg te zijn
 • Verkeersstress
 • Stress i.v.m. het combineren van werk en gezin

Resultaat van het toepassen van het ABC van het Ontstressen

 • Rust
 • Terug meer in eigen kracht
 • Stress symptomen verdwijnen

Compassion Quadrants

Voor welk probleem is deze techniek geschikt?

 • Ruzie tussen twee personen
 • Twee collega’s werken 90% van de tijd goed samen, maar in 10% van de tijd geraken ze in een ruzie waar ze niet uitgeraken

Gedrag (wat kan je zien of horen)

 • “Ik heb last van een collega (manager, leverancier, klant)”
 • “Zijn of haar gedrag irriteert me mateloos”
 • “Een collega of manager verwijt me dat …”
 • “Ik mag mezelf niet zijn”

Resultaat van het toepassen van de Compassion Quadrants

 • Ontdekking van de positieve kwaliteiten van de ander achter zijn of haar negatief gedrag (wat tot meer begrip en rust leidt)
 • Ontdekking van je eigen positieve kwaliteiten achter je gedrag waarvoor je verwijten krijgt (wat tot meer begrip en rust leidt)
 • Inzicht in het destructieve patroon tussen jezelf en de ander en hoe dit om te vormen naar een constructief patroon
 • Ontdekking van eigen talenten
 • Ontdekking van gebieden voor persoonlijke groei
 • Ontdekking van eigen innerlijke saboteur

Inner Balance Technique

Voor welk probleem is deze techniek geschikt?

Je schaduwkanten, innerlijke saboteur, blinde vlekken, onbewuste overtuigingen en patronen houden je tegen om de beste versie van jezelf te zijn.

Gedrag (wat kan je zien of horen)

 • Zelfsabotage
 • Irrationeel gedrag
 • Rationele argumenten om irrationeel gedrag goed te praten
 • Angst om naar blinde vlekken te kijken

Resultaat van het toepassen van de Inner Balance Technique

 • Moeitelozer je doelen halen
 • Meer voldoening
 • Meer geluk

Compassionate Communication

Voor welk probleem is deze techniek geschikt?

Behoeften en bezorgdheden worden niet duidelijk verwoord (wat tot frustratie leidt bij alle betrokkenen)

Gedrag (wat kan je zien of horen)

 • Frustratie wordt op een agressieve of aanvallende manier geuit
 • Mensen slagen er niet in om hun behoeften of bezorgdheden duidelijk te formuleren op een manier waarop ze door anderen begrepen worden
 • Er wordt geoordeeld (wat eigenlijk een uiting is van een onvervuld verlangen)
 • Frustraties worden geuit, maar er wordt niet gezegd wat men wil of nodig heeft of welke suggesties ze hebben
 • Welles/nietes spelletjes

Resultaat van het toepassen van Compassionate Communication

 • Je kan je behoeften of bezorgdheden uiten op een manier die door anderen gehoord wordt
 • Je kan iemand ondersteunen om voorbij het ventileren te gaan en om zijn of haar behoeften of bezorgdheden duidelijk te uiten
 • Er kan op een verbindende en constructieve manier gecommuniceerd worden
 • De communicatie lost meer spanningen op dan ze creëert