Raise the Vibe

Groep, Duo of Individueel Programma

Voor leiders en begeleiders van teams en organisaties zijn het uitdagende tijden. Langs de ene kant worden er meer resultaten verwacht, langs de andere kant meer aandacht voor de menselijke kant (zoals een zinvolle job in een stimulerende omgeving).

Veel eigenaars van bedrijven, managers, (agile) coaches, scrum masters, chapter/squad/tribe leads en andere facilitators zijn in een (bege)leidende rol beland zonder daarin expliciet opgeleid te zijn.

Wanneer ze botsen op persoonlijke en interpersoonlijke spanningen die deze veranderingen met zich brengen, weten ze vaak niet goed hoe hier mee om te gaan en anderen optimaal te begeleiden.

Dit zijn enkele veel voorkomende situaties bij veranderingen, vooral bij de overstap naar agile en zelf-organiserend werken:

 • Medewerkers vallen terug in oude patronen, oude manieren van werken en oude wijzen van beslissingen nemen.
 • Er is weinig ervaring met het faciliteren en coachen van teams op zelforganisatie en het aanspreken op maturiteit.
 • Medewerkers hebben het moeilijk met het opnemen van meer verantwoordelijkheid.
 • Er is meer communicatie nodig, maar medewerkers weten niet hoe ze dit op de juiste manier doen. Vaak wordt er dan naar extremen gegaan: stilzwijgen of dominant gedrag. In beide gevallen is er niet de verbinding die nodig is om tot constructieve oplossingen te komen.
 • Medewerkers worden met hun knowledge/skill gaps geconfronteerd en krijgen daardoor stress.
 • Oude structuren blijven spelen zoals de oude rapporteringslijnen van manager naar teamleden en omgekeerd. Vaak weten beide partijen niet hoe dit patroon te veranderen of dit op de juiste manier aan te kaarten.

De Raise the Vibe programma’s geven de inzichten, tools en methodes om dit aan te pakken.

Voor Wie

De Raise the Vibe programma’s zijn voor iedereen die anderen leidt of begeleidt.

Dit betekent gewoonlijk één van deze rollen:

 • Leiders:
  • CEO’s / Eigenaars van bedrijven
  • Change/Transformation Managers
  • Product Owners
  • Managers
 • Facilitators:
  • Coaches
  • Agile Coaches
  • Scrum Masters
  • Chapter Leads & Coaches
  • HR Business Partners
  • Happiness Officers
  • Project Managers

Waar Wordt Overgekeken

Twee van de meest over het hoofd geziene redenen waarom teams en organisaties niet zo succesvol zijn als ze zouden kunnen zijn, zijn:

 • Het onvermogen om op de juiste manier met spanningen om te kunnen gaan.
 • De vibe van een team.

Laten we deze redenen kort bekijken.

Spanningen

Er zijn drie soorten spanningen:

 • Praktische of proces spanning: bv. het bestel- en verzendproces zijn niet optimaal op elkaar afgesteld, het duurt lang om data in te brengen omdat het nog manueel wordt gedaan, meetings lijken eeuwig te duren omdat er geen gestructureerde aanpak is, medewerkers worden vaak ziek omwille van open deuren of slecht functionerende airconditioning systemen, enz.
 • Persoonlijke spanning: bv. zichzelf niet in staat voelen om te doen wat er verwacht wordt, een laag zelfbeeld, intern weerstand tegen verandering voelen, enorm opzien tegen het geven van presentaties geven voor groepen mensen, enz.
 • Interpersoonlijke spanning: bv. niet overeenkomen met een collega, manager, klant of leverancier; conflicten of ruzies met hen hebben; niet comfortabel voelen in hun gezelschap, enz.

De meeste mensen hebben niet geleerd om persoonlijke of interpersoonlijke spanningen op te lossen. En daarom doen ze alsof die spanningen er niet zijn. Of ze ventileren deze spanningen op een manier die anderen kwetst of hun eigen zelfbeeld naar beneden haalt.

Ook praktische spanningen worden vaak aangepakt op een manier die een extra of een andere spanning veroorzaakt. Bv.

 • Door een IT medewerker met de vinger te wijzen wanneer het Internet er uit ligt, wordt er een interpersoonlijke spanning gecreëerd.
 • Door blind degenen te volgen die het luidst roepen, wordt er voor een oplossing gekozen die meer tijd kost dan eigenlijk nodig is (wat een praktische spanning creëert omdat andere taken of projecten uitgesteld worden).

Vibes

Er zijn vier vibes. Dit is kort het gedrag waaraan je elk van deze vibes kan herkennen:

 • Negatieve vibe: mensen klagen, geven anderen de schuld en zitten erg in de verdediging.
 • Neutrale vibe: het werk wordt gedaan, maar niet veel meer.
 • Positieve vibe: mensen zijn enthousiast en werken naar doelen toe.
 • Inspirerende vibe: er is een aanstekelijk werkplezier en een focus op zowel resultaten als well-being.

Als mensen zich niet tenminste in de positieve vibe bevinden, zijn ze nog niet klaar om verandering écht te omarmen en zich te engageren voor een doel, project of een nieuwe manier van werken zoals agile of zelf-organiserend.

Wanneer een change project wordt geïmplementeerd of er wordt overgegaan naar agile of zelf-organiserend werken, gebeuren er gewoonlijk twee zaken:

 • De huidige realiteit wordt uitvergroot omdat extra spanningen worden toegevoegd aan de huidige situatie.
 • Aangezien de meeste mensen niet weten hoe ze adequaat met spanningen kunnen omgaan, gaat de vibe naar beneden en wordt het nog moeilijker om de verandering door te voeren.

Vibes, Spanningen en Agile / Zelf-organiserend werken

Echt agile werken of zelforganiserende teams bevinden zich in de inspirerende vibe. De meerderheid van de werkende bevolking bevindt zich echter in de neutrale vibe.

Mensen in de neutrale vibe zijn meer met zelfbescherming bezig, dan met zich verbinden met nieuwe projecten, initiatieven of manieren van werken. Dat is de belangrijkste reden waarom initiatieven om agile of zelforganiserend te werken falen.

De oplossing is in staat zijn om de vibe te verhogen.

Dit kan je doen door de huidige momenten van spanning te gebruiken.

Het is immers door niet naar spanningen te durven kijken omdat men niet weet hoe er mee om te gaan dat de vibe daalt of zich lager dan de inspirerende vibe bevindt.

Aanpak: Compassionate Leadership

Compassionate Leadership gaat over het weghalen van alle barrières die een effectieve, efficiënte en vervullende manier van werken in de weg staan. En dit op een manier dat er geen extra barrières of spanningen worden gecreëerd.

De definitie van Compassionate Leadership is:

“Het vermogen om jezelf, individuen, teams en organisaties
op een veilige en stimulerende manier
naar een hoger niveau van prestatie en welzijn (= een hogere vibe) te tillen,
wanneer spanningen zich voordoen.”

Het is dus geen nieuwe stijl van leiderschap die andere stijlen vervangt, maar een dimensie die wordt toegevoegd. De leiderschapsstijl die hier het meest voor open staat, is “servant leadership”. Dit is trouwens de stijl die in de meeste agile en zelf-organiserende teams wordt nagestreefd.

Compassionate Leadership bestaat uit volgende “ingrediënten”:

 • Tools en technieken ter beschikking hebben om met spanningen om te gaan. Deze hebben we samengebracht in het D.U.E.T. model.
 • Deze momenten van spanning kunnen begeleiden op een manier (= een mindset en attitude) die spanning helpt oplossen i.p.v. nieuwe spanning te creëren. Dit noemen we de compassionate attitude.

Ingrediënt 1: D.U.E.T. Proces

Het D.U.E.T. proces bestaat uit vier stappen waarbinnen korte, maar krachtige technieken zijn opgenomen die speciaal zijn ontworpen om de verschillende soorten spanningen op te lossen en indien nodig de wortel ervan te transformeren.

Dit zijn de vier stappen:

 • Detect and face the tension.
 • Understand and solve the tension.
 • Embrace and transform the root of the tension.
 • Take action.

In alle technieken is specifiek gelet op:

 • Inbouwen van veiligheid zodat er geen nieuwe spanningen ontstaan.
 • Korte en krachtige technieken die in elke situatie kunnen toegepast worden en dus compatibel zijn met eender welk business model.
 • Toepasbaarheid door iedereen (m.a.w. je hoeft geen coaching of soortgelijke opleiding gevolgd te hebben).

Het gevolg van het kunnen transformeren van spanningen is dat de vibe wordt verhoogd. Of dat de vibe tenminste niet verlaagt bij change projects of een nieuwe manier van werken zoals agile of zelf-organiserende teams.

Ingrediënt 2: Compassionate Attitude

Een compassionate attitude betekent o.a. gelijkwaardig met elkaar omgaan.

Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Door de manier van organiseren van werk komen we al snel in onevenwichtige situaties terecht. Door hiërarchie komen we meestal in een macht- of afhankelijksheidspositie terecht. Zelf als we dat niet bewust willen.

Dat uit zich bv. in:

 • Een medewerker die zich beperkt voelt door een manager die voor het minste goedkeuring dient te geven.
 • De eigenaar van een bedrijf die zich verantwoordelijk voelt voor de medewerkers en (onbewust) in een ouder-kind patroon schiet.

Het gevolg is dat er persoonlijke en interpersoonlijke spanningen ontstaan die een vlotte manier van werken en resultaten halen in de weg staat.

De uitdaging is dus hoe in gegeven kaders met verschillende functies en rollen vanuit gelijkwaardigheid en vanuit compassion met elkaar om te gaan.

Het gebrek aan compassion naar anderen vloeit vaak voort uit het nog niet 100% compassionate kunnen zijn naar onszelf.

Dit vraagt zelfreflectie en onderzoek naar blinde vlekken, schaduwkanten en beschermende patronen die ons (onbewust) beperken.

Opzet

Naast het niet kennen van de juiste technieken om met spanningen om te gaan, zijn de drie belangrijkste redenen waarom leiders, (agile) coaches, scrum masters, chapter/squad/tribe leads en andere facilitators niet altijd compassionate gedrag vertonen of zich in een compassionate mindset bevinden:

 1. Er zijn te veel afleidingen, te veel situaties en te veel mensen die om aandacht vragen, waaronder verschillende zaken die hen stress bezorgen.
 2. Er zijn verborgen verschillen tussen hen en andere mensen die misverstanden veroorzaken en hen weghouden van hun eigen kracht.
 3. Er zijn beschermende patronen in hun leven die hen ervan weerhouden de meest effectieve, efficiënte en inspirerende leider of coach te zijn die ze zouden kunnen zijn.

Om dit op te lossen, hebben we het Compassionate Leader programma ontwikkeld op basis van The Compassionate Leader Pathway die deze drie belangrijkste redenen stap voor stap aanpakt (in 3 x 3 stappen om precies te zijn).

We gebruiken o.a. de korte en krachtige technieken van het D.U.E.T. model gedurende de Pathway om zo de compassionate mindset en attitude te verhogen. En tegelijkertijd leren de deelnemers hoe ze deze technieken met hun eigen teams kunnen toepassen.

M.a.w. het Compassionate Leader programma brengt alles samen.

Twee Soorten Raise the Vibe Programma’s

Om de behoeften van elke leider en facilitator in te vullen, zijn er twee soorten “Raise the Vibe” programma’s:

 • Compassionate Leader Programma
 • Transforming Tensions Programma

Kort door de bocht is het verschil tussen beide programma’s:

 • Compassionate Leader:
  • Het leren van de technieken van het D.U.E.T. model om spanningen te transformeren.
  • Ontwikkelen van de compassionate mindset en attitude om zo als Compassionate Leader vanuit de inspirerende vibe te kunnen werken.
  • Ontdekken en transformeren van eigen beperkende patronen als leider, coach of facilitator.
  • Veel ruimte voor je individueel proces en het delen van ervaringen met de andere deelnemers.
 • Transforming Tensions:
  • Een verkorte versie van het Compassionate Leader programma met een focus op de technieken van het D.U.E.T. model (dus zonder het expliciete persoonlijke ontwikkelingstraject).
  • Er is zowel een groepsprogramma als een duo programma beschikbaar. Dit laatste is voor degenen voor wie de data in de kalender niet passen.

Resultaat

Compassionate Leader Programma

Na het volgen van het Compassionate Leader programma ben je in eerste instantie in staat om de technieken van het D.U.E.T. proces toe te passen. Dit betekent dat je in staat bent om:

 • De vibe van een individu of team te detecteren a.d.h.v. het Vibe Assessment.
 • De juiste interventies te doen rekening houdend met de vibe.
 • Iemand die zich beperkt, benadeeld, niet gezien of niet gehoord voelt tot rust te brengen en nieuwe perspectieven te laten zien.
 • Praktische problemen aan te (laten) kaarten op een manier die wegblijft van beschuldigingen en de betrokkenen motiveert om mee aan een oplossing te werken.
 • Beslissingen te (laten) nemen op een snelle en constructieve manier met buy-in van alle betrokken.
 • Iemand die persoonlijke stress ervaart te helpen om terug in zijn of haar kracht te komen.
 • Anderen te begeleiden om de positieve kwaliteit achter negatief gedrag te zien.
 • Patronen te detecteren waardoor mensen met elkaar in conflict geraken. En zowel jezelf als anderen te ondersteunen om deze te transformeren.
 • Blinde vlekken en schaduwkanten te ontdekken die een relaxte manier van werken in de weg staan. En anderen te ondersteunen dit voor zichzelf te doen.
 • Je zelf uit te drukken op een manier dat je behoeften en bezorgdheden gehoord worden door anderen en hen aan te leren hoe ze dat zelf ook kunnen doen.
 • Iemand anders te ondersteunen om zijn of haar behoeften of bezorgdheden te ontdekken die onder verwijten, geklaag of ander negatief gedrag verborgen liggen.
 • Met anderen te communiceren op een manier die meer spanningen oplost dan creëert.

Daarnaast ben je ook in staat om:

 • Te zien waar je zelf een bottleneck bent voor jezelf, je team of je organisatie.
 • Je eigen beperkende patronen, blinde vlekken en schaduwkanten te zien en deze met compassion te omarmen.
 • Deze barrières te transformeren zodat je een steun en katalysator kan zijn i.p.v. een bottleneck.
 • Vanuit compassion om te gaan met elke soort spanning die zich bij jezelf of je team voordoet.
 • Je eigen “secure bases” te vinden waarop je kan terugvallen in moeilijke situaties.
 • Psychologische veiligheid te creëren voor jezelf en je team zodat er gedeeld kan worden wat er écht leeft i.p.v. de schijn op te houden en aan de verkeerde zaken te werken.
 • Te detecteren wanneer iemand meer veiligheid en ondersteuning nodig heeft en wanneer hij aanmoediging nodig heeft om er voor te gaan en een risico te nemen.
 • Meer compassion voor jezelf en anderen te ervaren waardoor je zowel jezelf als je team naar een hoger niveau van performantie en well-being kan brengen.
 • Vrijer door het leven te gaan: meer vanuit je eigen waarden, met minder beperking door anderen, meer relaxed en meer vervuld.

Transforming Tensions Programma

Na het volgen van het Transforming Tensions programma ben je in staat om de technieken van het D.U.E.T. proces toe te passen. Dit betekent dat je in staat bent om:

 • De vibe van een individu of team te detecteren a.d.h.v. het Vibe Assessment.
 • De juiste interventies te doen rekening houdend met de vibe.
 • Iemand die zich beperkt, benadeeld, niet gezien of niet gehoord voelt tot rust te brengen en nieuwe perspectieven te laten zien.
 • Praktische problemen aan te (laten) kaarten op een manier die wegblijft van beschuldigingen en de betrokkenen motiveert om mee aan een oplossing te werken.
 • Beslissingen te (laten) nemen op een snelle en constructieve manier met buy-in van alle betrokken.
 • Iemand die persoonlijke stress ervaart te helpen om terug in zijn of haar kracht te komen.
 • Anderen te begeleiden om de positieve kwaliteit achter negatief gedrag te zien.
 • Patronen te detecteren waardoor mensen met elkaar in conflict geraken. En zowel jezelf als anderen te ondersteunen om deze te transformeren.
 • Blinde vlekken en schaduwkanten te ontdekken die een relaxte manier van werken in de weg staan. En anderen te ondersteunen dit voor zichzelf te doen.
 • Je zelf uit te drukken op een manier dat je behoeften en bezorgdheden gehoord worden door anderen en hen aan te leren hoe ze dat zelf ook kunnen doen.
 • Iemand anders te ondersteunen om zijn of haar behoeften of bezorgdheden te ontdekken die onder verwijten, geklaag of ander negatief gedrag verborgen liggen.
 • Met anderen te communiceren op een manier die meer spanningen oplost dan creëert.

Facilitator

De facilitator van de Raise the Vibe programma’s is Jan Vermeiren.

Jan is de grondlegger van The Compassionate Leader, auteur van het gelijknamige boek en creator van o.a. het D.U.E.T. proces, de Compassion Technique en de Inner Balance Technique.

Je kan meer lezen over onze missie, purpose, waarden en een openhartig relaas van de ups en downs in Jan’s carrière op de Over Ons pagina.

Vergelijking van de Raise the Vibe Programma’s

Compassionate Leader GroepsprogrammaTransforming Tensions Groep ProgrammaTransforming Tensions Duo Programma
FocusZowel je eigen vibe verhogen (je niveau van Compassionate Leadership verhogen) als het leren begeleiden van anderen om hun vibe te verhogen (D.U.E.T. proces).Voornamelijk anderen leren begeleiden om hun vibe te verhogen (D.U.E.T. proces). Je zal je niveau van Compassionate Leadership ook verhogen, maar dat is niet de focus.Voornamelijk anderen leren begeleiden om hun vibe te verhogen (D.U.E.T. proces). Je zal je niveau van Compassionate Leadership ook verhogen, maar dat is niet de focus.
Aantal deelnemers4-124-82
Wat is inbegrepen?
 • 3 x 2 dagen residentieel (all inclusive)
 • 2 persoonlijke coaching sessies
 • 4 x 1 dag live met intervisie- en oefenmomenten (niet verplicht)
 • Toegang tot het online Training Center
 • Toegang tot de besloten LinkedIn groep
 • 3 x 1 dag (all inclusive)
 • 2 intervisie sessies van een halve dag
 • Toegang tot het online Training Center
 • Toegang tot de besloten LinkedIn groep

Optioneel: persoonlijke coaching sessies

 • 6 halve dagen
 • Toegang tot het online Training Center

Optioneel:

 • Deelname aan de intervisiegroep
 • Persoonlijke coaching sessies
DataStaan vast (buiten de intervisie dagen, die worden in overleg bepaald). Zie kalender.Staan vast (buiten de intervisie dagen, die worden in overleg bepaald). Zie kalender.Flexibel: we spreken die samen af.
Bijdrage (excl. BTW)
 • 4.500 euro
 • KMOP (kleine onderneming, 30% subsidie): 3.300 euro
 • KMOP (middelgrote onderneming, 20% subsidie): 3.700 euro
 • 1.995 euro
 • KMOP (kleine onderneming, 30% subsidie): 1.397 euro
 • KMOP (middelgrote onderneming, 20% subsidie): 1.596 euro
 • 2.995 euro
 • KMOP (kleine onderneming, 30% subsidie): 2.097 euro
 • KMOP (middelgrote onderneming, 20% subsidie): 2.396 euro

Alle programma’s worden georganiseerd in samenwerking met Be The Wellbeing.

Interesse?

Als je interesse hebt in één van de programma’s, neem dan contact op.

In Company of Individueel Programma

Al deze programma’s kunnen, al dan niet in aangepaste vorm, in-company georganiseerd worden. Of in een persoonlijk individueel aangepast programma worden vertaald. Als je daarin interesse hebt, neem dan contact op.

Proeven

Als je nog niet zeker weet of een Raise the Vibe programma iets voor jou is, dan beantwoorden we met plezier jouw vragen.

Of je kan eerst deelnemen aan een ééndaagse Compassionate Leader & Facilitator Experience om met ons kennis te maken.