Team Programma (voor Agile, Zelf-Organiserende en “Traditionele” Teams)

Van disfunctionele naar functionele teams en van goede naar exceptionele teams

Organisaties hebben tegenwoordig met veel uitdagingen te maken. Dit zijn er enkele van:

 • Meer doen met minder mensen.
 • Nieuwe oplossingen, producten en diensten ontwikkelen.
 • Creativiteit verhogen.
 • Omgaan met een meer complexe wereld (VUCA), zowel op het werk als thuis.
 • Combineren van technologie en menselijkheid.
 • Omgaan met de spanning tussen custom-made en standaardisatie.
 • Duurzaamheid incorporeren in alle lagen en aspecten van de werking.

Dit kan enkel met high performing teams.

De realiteit is echter anders: de meeste teams zijn (nog) niet high performing.

In de praktijk zien we een waaier aan situaties in teams:

 • Mensen hebben weerstand of verzetten zich openlijk tegen beslissingen.
 • Medewerkers roddelen, klagen of geven anderen de schuld.
 • Mensen zeggen “ja”, maar doen “nee”.
 • Medewerkers doen hun werk, maar niet meer dan dat.
 • Ondanks goede intenties zijn er nog steeds wrijvingen in teams of tussen teams.
 • Teamleden werken goed samen.
 • De resultaten zijn erg goed. Tegelijkertijd is het duidelijk dat het volle potentieel van individuen of teams nog niet wordt benut.
 • Wanneer je de werkruimte betreedt, voel je de aanstekelijke energie van kansen, mogelijkheden en optimisme.
 • Teamleden voelen zich niet enkel veilig genoeg om hun diepste persoonlijke issues te delen, maar kijken er naar uit om kansen voor persoonlijke groei te ontdekken.

M.a.w. er is een hele range van “vibes” waarin teams zich bevinden.

We brengen hen onder in vier categorieën:

 • Negatieve vibe: mensen klagen, geven anderen de schuld en zitten erg in de verdediging.
 • Neutrale vibe: het werk wordt gedaan, maar niet veel meer.
 • Positieve vibe: mensen zijn enthousiast en werken naar doelen toe.
 • Inspirerende vibe: er is een aanstekelijk werkplezier en een focus op zowel resultaten als well-being.

Impact van Vibes

Vibes hebben een impact op het team en de organisatie.

Hoge vibes (positieve and inspirerende) hebben deze voordelen:

 • Betere prestaties (efficiëntie en effectiviteit stijgen)
 • Grotere probleemoplossende capaciteiten en snelheid
 • Betere samenwerking
 • Meer voldoening: medewerkers komen met meer goesting naar het werk
 • Het aantrekken én behouden van toptalent (zelfs met lagere lonen of minder voordelen)
 • Meer openheid voor verandering
 • Betere sfeer: meer fun en voldoening van het werk

Lage vibes (negatieve and neutrale) hebben deze nadelen:

 • Hoe lager de vibe, hoe meer tijd er wordt besteed aan
  • Het op de uitkijk staan voor mogelijke (psychologische) bedreigingen.
  • Acties en discussies om zichzelf te beschermen.
 • Andere nadelen:
  • Projecten gaan over tijd en budget
  • Lage performantie
  • Medewerkers zijn niet beschikbaar wegens ziekte, burn-outs of bore-outs
  • Top talent verlaat het team of de organisatie
  • Medewerkers nemen hun negatieve vibe mee naar huis

Uiteraard is de ideale situatie dat elke medewerker en elk team zich in de inspirerende vibe bevindt. De stap maken naar één vibe hoger kan echter ook al een groot verschil maken.

Team Programma: De Vibe van een Team Verhogen

Onze team programma’s zijn gefocust op het ondersteunen van teams om de transitie te maken van de huidige vibe naar de volgende.

Aangezien het heel duidelijk is om welke vibe het gaat wanneer spanningen zich voordoen, gebruiken we deze momenten om de vibe te verhogen (of ervoor te zorgen dat deze niet daalt).

We gebruiken hiervoor het 4 stappen D.U.E.T. proces als kader.

Zoals je hiernaast kan zien, zijn er verschillende technieken die voor het transformeren voor verschillende soorten spanningen kunnen ingezet worden.

Het hangt dus van de gewenste transitie (van de negatieve naar de neutrale vibe, van de neutrale naar de positieve of van de positieve naar de inspirerende vibe) af welke technieken er worden ingeschakeld.

Dit is een meer diepgaand overzicht van welke problemen er door welke technieken worden opgelost en welke resultaten je mag verwachten.

Aanleidingen voor een Team Programma

Gewoonlijk is de aanleiding voor een team programma één van deze twee redenen:

1. Naar aanleiding van de resultaten van een Team Vibe Assessment.

2. Wanneer er één of meerdere uitdagingen zijn zoals:

 • Er zijn continu conflicten in het team.
 • Twee teamleden willen niet meer met elkaar praten.
 • Er is nood aan meer constructieve communicatie i.p.v. agressieve of emotionele uitbarstingen.
 • In het team zelf loopt alles redelijk goed, maar de communicatie en samenwerking met andere teams, klanten of leveranciers verloopt erg moeizaam.
 • Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen.
 • We zitten middenin een digitaal transformatietraject en de vibe is aan het dalen.
 • Er komt een grote verandering aan en we willen er voor zorgen dat zowel de resultaten als de sfeer goed blijven.
 • Er zit veel meer potentie in het team en we willen dat graag naar boven laten komen.
 • We zullen overgaan naar agile of zelf-organiserende teams en we willen voorbereid zijn op het menselijke aspect (m.a.w. we willen de impact op wat het met hen zelf doet en met de samenwerking tussen hen verkleinen of zo goed mogelijk faciliteren).
 • We zijn overgegaan naar agile of zelf-organiserende teams en merken dat dit voor velen moeilijk is. “Doing agile” lukt al, maar “being agile” is een grote uitdaging.
 • We willen meer peer-to-peer coaching en hebben daarvoor eenvoudige en krachtige tools nodig.
 • De teamleden geven aan dat ze persoonlijke groei erg belangrijk vinden, zowel voor zichzelf als voor het team. En dat ze willen groeien naar een inspirerende vibe.

Formats van Team Programma’s

Er zijn verschillende formats van team programma’s.

We maken een onderscheid tussen:

 • Training: de technieken van het D.U.E.T. model worden aangeleerd volgens een gestructureerde aanpak. Dit kunnen alle technieken zijn of een selectie.
 • Ontwikkeling: deelnemers groeien als mens/team waarbij een vooropgesteld groeipad wordt gevolgd. Onze basis is de Compassionate Leader Pathway (voor een visual zie het Compassionate Leader Programma). Dit wordt dan aangepast aan de situatie.
 • Coaching: er wordt gekeken wat er op dat specifieke moment nodig is. Bv. gaat het om het doen stijgen van de vibe of het niet doen dalen? En over welke soort spanning gaat het juist?

Afhankelijk van wat er nodig is, zetten we één of meerdere van deze formats in.

Dit kan zowel met het hele team als individueel met de leider of een teamlid.

Faciliteer Je Eigen Team

Als je als leider of coach je eigen team wil leren faciliteren, dan kan je een Raise the Vibe Programma of een Compassionate Leader Programma volgen.

Contact

Contacteer ons om te overleggen welke aanpak het beste is voor jouw team(s).