Team Vibe Assessment

De aanleiding voor een Team Vibe Assessment is in grote lijnen dat er ofwel iets niet goed loopt binnen een team ofwel dat er potentieel niet wordt benut (wat vaak, maar niet noodzakelijk, wordt gekoppeld aan zelf-organiserende teams).

Het team vibe assessment heeft als doel om de vibe te bepalen waarin zowel het team als geheel, de teamleden en de leider zich bevinden om van daaruit de juiste acties te ondernemen.

De valkuil is immers dat niet elke actie tot een goed resultaat leidt. 70% van de change projecten haalt haar doelen niet volgens McKinsey. Eén van de grootste verborgen redenen is dat er geen rekening wordt gehouden met de huidige vibe van het team.  Een team dat bv. in de negatieve vibe zit, is nog niet klaar om de schouders te zetten onder een nieuw initiatief. Eerst dient de vibe verhoogd te worden.

Het resultaat van het assessment is dat er enerzijds inzicht wordt geboden in de huidige dynamiek en dat er anderzijds aanbevelingen worden gedaan om de vibe te verhogen.

Vibes

Er zijn vier verschillende vibes: negatief, neutraal, positief en inspirerend. De twee assen zijn zich veilig voelen en zich ondersteund voelen.

Elke vibe die hoger is dan de negatieve vibe wordt in toenemende mate gekenmerkt door:

 • Betere prestaties (efficiëntie en effectiviteit stijgen);
 • Grotere probleemoplossende capaciteiten en snelheid;
 • Betere samenwerking;
 • Meer voldoening: medewerkers komen met meer goesting naar het werk;
 • Het aantrekken én behouden van toptalent (zelfs met lagere lonen of minder voordelen);
 • Meer openheid voor verandering;
 • Betere sfeer: meer fun en voldoening van het werk.

De reden is dat in elke hogere vibe meer veiligheid is en teamleden zich ondersteund voelen om te groeien.

Wanneer de vibe van mensen of teams afneemt, dan:

 • Wordt er meer tijd besteed aan het zoeken naar mogelijke (psycholo­gische) bedreigingen en minder aan het uitvoeren van het werk zelf.
 • Wordt er meer tijd besteed aan discussies en acties om zichzelf te beschermen;
 • Lopen projecten vertraging op;
 • Nemen prestaties af;
 • Is er minder beschikbaarheid van collega’s, door ziekte, burn-out of bore-out;
 • Vertrekt toptalent;
 • Neemt de weerstand tegen verandering toe.

Hoe lager de vibe, hoe minder veilig mensen zich voelen en hoe minder on­der­steund ze zich voelen.

Hoe meer mensen zich veilig en beschermd voelen, hoe minder ze energie hoeven te steken in het beschermen van zichzelf en hoe minder ze op de uit­kijk dienen te staan voor mogelijke psycho­logische bedreigingen. Bijvoorbeeld: “Is het veilig voor mij om mijn ideeën of bezorgdheden te uiten?”

Hoe meer mensen gestimuleerd worden om te groeien, hoe beter ze zullen presteren en hoe meer ze zich gesteund zullen voelen. Groeien kan betekenen nieuwe vaardigheden leren of kennis vergaren, maar het gaat ook om een betere versie van jezelf te worden. Een versie met minder angsten, meer zelf­vertrouwen, meer zelfbewustzijn en meer compassion. Dit gaat hand in hand met gelukkiger zijn en beter presteren.

Aanpak

Dit zijn de stappen:

1. Gesprek met de leider of coach om de huidige werking en achtergrond te leren kennen plus hoe hij/zij de rol binnen het team zelf ervaart.

2. Anoniem online assessment bestaande uit 20 stellingen en 4 open vragen:

 • Alle teamleden inclusief de leider vullen dit in.
 • De leider vult het assessment een tweede keer in vanuit zijn of haar inschatting hoe het team heeft geantwoord.

3. Er wordt een rapport gecreëerd met daarin:

 1. Executive summary met de belangrijkste aandachtspunten en suggesties.
 2. Een gedetailleerd rapport m.b.t. elke stelling:
  • Gemiddelde score van het team.
  • Eventuele verschillen tussen teamleden onderling of tussen het team en de leider.
  • Achtergrondinformatie m.b.t. de stelling en waar op te letten.
 3. Aanbevelingen om de vibe te verhogen.

4. Gesprek met de leider of coach waarin het rapport besproken wordt alsook eventuele vervolgstappen. Dit zijn enkele voorbeelden van mogelijke vervolgstappen:

 • De leider kan zelf verder (eventueel met één van onze coaches als klankbord).
 • Een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de leider.
 • De leider of een interne coach leert de aanpak en technieken leren om het team te begeleiden om de vibe te verhogen (m.b.v. ons D.U.E.T. model).
 • Eén van onze coaches begeleidt het team om de transitie naar de volgende vibe te maken.

Contacteer ons als je wil overleggen of een Team Vibe Assessment een goede eerste stap is om de performantie en well-being van jouw team te verhogen.